Möte med Kandidaterna till Kyrkofullmäktige

En onsdagskväll i början på juli träffades alla kandidaterna för att diskutera det fortsatta arbetet inför kyrkovalet den 15 sep. Träffen började med fotografering av de närvarande kandidaterna både inne i kyrkan och utanför. När fotograferingen var klar inbjöds alla till Johannesgården där fika var framdukat. Greger Andersson hälsade alla välkomna och säkerställde att alla kände alla. Sedan starta träffen med fika. De ansvariga för sommarcafét hade verkligen gjort ett bra arbete. Trevligt, mycket och gott.

Folder

Kyrkovalsgruppen hade arbetat fram ett förslag till folder som Greger presenterade. Sedan vidtog en diskussion där gruppen enades om den slutliga utformningen sida per sida. Mer om innehållet i foldern kommer senare att presenteras.

Annonsering

Därefter redogjorde Greger för hur annonseringen inför kyrkovalet skulle ske. Den detaljerade utformningen av annonserna delegerades till kyrkovalsgruppen.

Gudstjänst

Den 1 sep kommer Centerpartiet i lokal samverkan med kristdemokraterna att ansvara för en gudstjänst i Svenska Kyrkan. För att operativt planera denna utsågs en Gudstjänstgrupp. Gruppen består av Hans Lundström, Christina och Rolf Nilsson, Dick Öhman, Inga Sandström samt Greger Andersson. Information om denna Gudstjänst kommer senare på hemsidan och i annonser.

Greger hälsar alla välkomna


blir serverade kaffe/te

Även Greger hjälper till med kaffet

Diskussioner under fikat

Diskussioner under fikat

Ansvariga för Sommarcafét med det goda fikat

Foto Sterling Nilsson

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.