Nomineringsarbete inför kyrkovalet 2013

Bild

Kyrkovalet den 15 september 2013

Den 14/11 2012 skickade Valkommittén ett brev till samtliga medlemmar. Med brevet bifogades en sammanställning över kandidater som lovat, att ställa upp inför en kommande medlemsomröstning till Kyrkofullmäktige, samt en uppmaning till medlemmen att rangordna 10 kandidater och eventuellt lämna ytterligare namnförslag.

Resultatet av omröstningen har sedan varit vägledande för Valkommitténs förslag till valsedel. Valkommittén, bestående av Siv & Ulf Östman samt Göran Lundström, den senare utsedd av styrelsen den 11/12, efter det att Greger Andersson begärt att få bli entledigad från kommittén.

Valkommittén i samråd med representanter från Kd, har vid sammanträde den 15/1 arbetat fram följande förslag till valsedel, vilken kommer att presenteras vid Älvsby Centerns årsmöte den 20 februari.

 1. Greger Andersson
 2. Rolf Nilsson
 3. Nils Sundström Kd
 4. Gun-Britt Johansson
 5. Hans Lundström
 6. Dick Öhman Kd
 7. Inga Sandström
 8. Christer Grahn
 9. Johanna Sundström Kd
 10. Christina Nilsson
 11. Lars Olofsson Kd
 12. Lotta Danielsson
 13. Ulf Östman
 14. Magnus Danielsson
 15. Vivan Häggström
 16. Jan Öberg
 17. Stig Eriksson
 18. Karina Nilsson
 19. Eina Öberg
 20. Ola Nilsson
 21. Karin Öberg
 22. Marta Danielsson

Älvsbyn den 15 januari 2013

Älvsby Centerns Valkommitté

Ulf Östman (Sammankallande), Siv Östman och Göran Lundström