Nomineringsarbete inför kyrkovalet 2017

Den 18/11 2016 skickade Nomineringskommittén ett brev till samtliga medlemmar.

Med brevet bifogades en sammanställning över kandidater som lovat, att ställa upp inför en kommande medlemsomröstning till Kyrkofullmäktige, samt en uppmaning att rangordna 10 kandidater och eventuellt lämna ytterligare namnförslag.

Resultatet av omröstningen har sedan varit vägledande för Nomineringskommitténs förslag till valsedel. I kommittén ingår Gun-Britt & Berne Johansson samt Göran Lundström. Den senare utsedd av styrelsen den 16/1 2017 efter det att Greger Andersson begärt att få bli entledigad från kommittén.

Vid Nomineringskommitténs sammanträde den 16/1 2017 sammanställdes följande förslag till Valsedel vilken kommer att presenteras vid Älvsby Centerns årsmöte.

 1. Greger Andersson
 2. Rolf Nilsson
 3. Gun-Britt Johansson
 4. Dick Öhman (Kd)
 5. Nils Sundström (kd)
 6. Marta Danielsson
 7. Hans Lundström
 8. Elsa Lindkvist
 9. Christer Grahn
 10. Inga Sandström
 11. Ola Nilsson
 12. Christina Nilsson
 13. Lars Olofsson (kd)
 14. Magnus Danielsson
 15. Ulf Östman
 16. Vivan Häggström
 17. Jan Öberg
 18. Birgitta Öhlund
 19. Matilda Wiklund
 20. Göran Lundström

Älvsbyn den 16 januari 2017

Älvsby Centerns Nomineringskommitté

Gun-Britt Johansson Berne Johansson Göran Lundström

Sammankallande