Varför rösta i kyrkovalet

• Bland de ledamöter du väljer till kyrkofullmäktige utses kyrkoråd, arbetsutskott, församlingsutskott, kyrkogårdsutskott samt församlingsdelskommitté i Vidsel. Dessa skall enligt kyrkoordningen och lokala reglementen ansvara för all verksamhet, inklusive begravningsverksamheten i Älvsby församling.

• Visa stöd för vårt arbete att rätt förvalta den kyrkoavgift Du betalar.

• Visa vilka du vill ska ha förtroendeuppdrag i vår församling?

• Som medlem i Älvsby församling, nyttja din rättighet och möjlighet att påverka.

För ytterligare information:

www.centerpartiet.se/lokal/norrbotten/alvsbyn/startsida

www.enlevandekyrka.se

Har du frågor, behöver röstsedlar eller hjälp med brevröstning, kontakta någon av oss:

Rolf Nilsson.................................0929-100 19

Gun-Britt Johanssson...............070-395 60 64

Marta Danielsson......................0929-600 35

Nils Sundström..........................076-846 89 78

Dick Öhman................................0929-211 48

Greger Andersson.....................0929-124 10

Vi finns på