Interpellation om Antipsykotiska läkemedel

Tack för svaret. Jag har alltid gillat Marcus Hellner, nu har han slutat med längdskidåkning på högsta nivå.

Det är något speciellt med Marcus, inför val av skidgymnasiet kom han inte in i vid hemtrakten, han var för dålig som skidåkare, men då valde han Gällivare, för han ville bli en skidstjärna. Han lär ha sagt; hur ska jag träna för att bli bäst?

När han förlorade stort mot Northug vid Junior WM 2005, inga bortförklaringar, enbart ok nu vet jag hur mycket mer jag måste träna. Sedan vann han också många stora framgångar. När han inte var bland de topplacerade, så hade han aldrig en massa bortförklaringar, skidor, föret, spåret, vädret, barnen, sjukdom, fusk eller annat. Han sa bara, Jag åkte bara för dåligt.

Jag skulle önska att Älvsbyns kommun skulle ha lite av Hellners inställning, inga bortförklaringar utan ok så här ser det ut, nu vet vi hur mycket arbete vi måste göra.

Sverige har 290 kommuner, Öppna Jämförelse, ÖJ görs på samma sätt för alla. Tror vi att Älvsbyn är något speciellt undantag på hur mätningen fungerar? Tror vi att Öj är trubbigare i Älvsbyn? Jag tror inte det.

Jag citerar Öppna Jämförelser: ”Genom att presentera öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre ges möjlighet till en mer faktabaserad diskussion om vårdens och omsorgens kvalitet.

På sidan 34 i ÖJ står Älvsbyn två gånger, varför?

För Hemtjänst är vi näst sämst och för Säbo är vi sämst. 32,7 % får läkemedlet hos oss i Säbo, så nära en tredjedel, i Borgholm får enbart 2 % läkemedlet vid mättillfället. De fyra senaste åren har vi varit ”rödmarkerade”, bland de 25 % som är sämst.

Skulle vi ha gjort en förbättring från 32,7 % med 2 procentenheter, alltså drygt 6 % förbättring skulle det vara jättebra om vi bara tittar på oss själva, höjer vi blicken och gör som Hellner och som ÖJ vill att vi ska göra, jämför oss med andra, är vi ändå sämst i Sverige.

I svaret första stycke nedre del står det varför man kan få läkemedlet. Det som dessutom står om detta läkemedel i ÖJ sid 33 är att: ”, men har oftast liten eller ingen effekt. Preparatet är starkt förknippat med biverkningar av olika slag, …” och lite senare att det har ”negativ effekt på känslolivet och sociala funktioner och medför ökad risk för stroke och förtidig död hos äldre med demenssjukdom”. Även Yngve Gustafson, senior professor från Umeå beskriver faran med läkemedel på äldreboenden i sina föredrag.

Sämst av landets redovisande kommuner, är det där vi vill vara? Jag skulle önska mej ett svar med mera fokus på utvecklingsområden och mindre på mästrande om ÖJ och läkemedel.

Önskar speciellt fokus på det tredje angivna Utvecklingsområdet, att det får högsta prioritet, det kring andra åtgärder än att ge piller.