Interpellation, Kommunfullmäktigemöte 2015-02-16

Hur skapar kommunen möjligheter för personal att starta intraprenad?

I Strategiska planen, som är ett av det verktyg som politiken har att visa vad kommunala verksamheter särskilt ska inrikta sig på kommande år, så finns det ett antal särskilda uppdrag.
Under rubrikerna Äldreomsorg, korttidsboende samt hemtjänst och dagverksamhet är ett av de utpekade särskilda uppdragen:

- "skapa möjligheter för personal att starta intraprenad."

Denna tydliga viljeinriktning följer med från äldreberedningens arbete där det fanns med som något att jobba vidare med inom äldreomsorgens olika verksamhetsområden.

Dessutom fanns uppdraget redan med under 2014 och är alltså fortfarande något som är politiskt prioriterat och antaget av Kommunfullmäktige för att arbetas med även under 2015.

I delårsrapporten för januari- till augusti 2014 står det endast som kommentar:

- " Ej genomfört".

Centerpartiet frågar därför:
- Om och på vilket sätt har personal inom äldreomsorgens berörda verksamhetsområden blivit informerade om denna möjlighet?
- Om och hur arbetar kommunens ledning för att det särskilda uppdraget kan uppnås?

Älvsbyn 2015-02-16

..............................................................
Matilda Wiklund
Gruppledare för Centerpartiet i Älvsbyns kommunfullmäktige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.