Svar på interpellationen

"Hur skapar kommunen möjligheter för personal att starta intraprenad."

Som interpellatören säger står det i Strategiska planen som särskilt uppdrag att
- "skapa möjligheter för personal att starta intraprenad."
Det står även att utveckla befintlig dagverksamhet inom kommunen. Jag kan härleda dessa skrivningar från äldreberedningens arbete där vi vet att personal har arbetat fram focusområden som återrapporterats till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige får ha överseende att vissa verksamheter har haft extrem arbetsbelastning med att bedriva befintlig verksamhet. Äldreomsorgen har fortsättningsvis kvar detta särskilda uppdrag 2015, så tid finns att återkoppla till politiken.

Vid redovisning i äldreberedningen har möjligheten att starta intraprenad i befintlig verksamhet informerats till allmänheten.

Jag vet att kännedomen hos personal om strategiska plan är större nu än tidigare.

Frågan var:
Hur informationen gått ut till personal?

Svar: Strategiskplan .

Kommunens lednings arbete för att det särskilda uppdraget ska uppnås?

Svar: Viktigt att förslag och ideer kommer från kreativa och innovativa medarbetare och inte från chefer och politik. Möjlighet till presentation av affärsplan och ideer till ledningen. Förslag till fullmäktige bereds i kommunstyrelsen.

Helena Öhlund. KSO