• / Kommunvalsomröstning

Kandidater - Kommunvalet

Här presenteras våra kandidater. Kandidaterna presenteras i alfabetisk ordning. Längst ner på denna sida kan du hitta medlemsomröstningen.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Therese Ekman Fall

 Therese Ekman Fall, 53år, Boden: Enhetschef Förlossningen Sunderby Sjukhus,Vi förtjänar smarta insatser, bättre jobbskaparvillkor, lokala råvaror från jord och skog, ökad inflyttning, äldreomsorg med guldkant och nydanande kollektivtrafik. Med din röst vill jag värna bygden.  som vill ha din röst.

Johan Gröhn

Jag jobbar för en Närodlad skola och sjukvård. Med fokus på individen, resurser och nya hållbara lösningar. Ett jobbskapande företagsklimat med en tro på Boden. Fler som kan bo, verka och trivas i Boden. 

Roland Hemphäla

Jag heter Roland Hemphälä är 67 år och bor i Unbyn.
Jag vill verka för att hela Bodens kommun lever och har en framtidstro där den kommunala servicen är lika självklar som i centralorten.

Per-Erik Karlsson

Det finns en Centerpartist i oss alla! 3 barnspappa,musiker o idrottare! Närproducerat,frihet o valfriheten o allas lika värde! Tillsammans ska vi göra en bättre värld att leva i! Hitta lösningar på en gång utan byrokratiskt krångel!at 3 är en glad prick som vill ha din röst.

Eva-Britt Larsson

Medlem i centerpartiet sedan 1970. Är i dag  ers. I Kommunalfullmäktige i Boden och ungdoms-kultur och fritidsnämden.Ordförnde i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och AU I Edefors försmling.Centerpartiet verkar för utveckling i HELA  SVEIGE.Människor skall själva bestämma över sina liv, samma möjligheter, ansvar och lika värde.Human invandrings politik.

Stefan Lindbäck

56-årig jord- och skogsbrukare med intresse för näringslivsfrågor, jord och skog. Hundsport och jakt är fritidsintressen.

Anders Lundström

48 år, Född och uppvuxen i Boden.  Sjukvård, tillgänglighet, trygghet och gemenskap är mina mål. En levande stad är en attraktiv stad. Boden växer så låt oss hjälpas åt att skapa framtiden. Fördel Boden!

Lili-Marie Lundström

Bosatt i Södra Bredåker på liten gård. Gruppledare för Centerpartiet. Mina politiska intresseområden är sociala frågor, jord- och skogsbruksfrågor.

Matilda Lundström

Matilda Lundström, 30 år, 2 snart 3 barn, och bosatt i Södra Bredåker.

Engagerad och nyfiken. Frågor som skolan, allas lika rätt och värde och livet utanför stan klappar hjärtat extra för. 

Britt-Marie Sandström

Jordbrukare, ladugårdsförman med stort intresse för jordbruks- och glesbygdsfrågor.

Åke Schylander

Jag brinner för företagarfrågor och är elinstallatör från Lassbyn.

Helge Stålnacke

Helge Stålnacke, 65 år. Född och uppvuxen i Masugnsbyn, Kiruna kommun.Som barn fick jag gå på jordbrukardaghem och lekis på somrarna trots att jag bodde på landsbygden. Skola hade vi till klass 6. Allt detta gav mig trygghet och en tro på framtiden.Kom hit 1997 och Boden har betytt väldigt mycket för mig. Kan inte tänka mig att flytta någon annan stans.De frågor som betyder väldigt mycket för mig och som jag vill jobba med är våra barn och ungdomar. Är utbildad förskollärare med erfarenhet från förskola i några år. De senaste åren har jag haft förmånen att tjänstgöra som garnisonspastor i Bodens garnison och i och med denna prästtjänst har jag under åren kommit i kontakt med många, många ungdomar, både de som har vistats här kortare tid och de som blivit kvar här.Viktigt att barn och ungdomar som vistas i stan eller på landsbygden får möjlighet till en bra förskola, skola och fritidssysselsättning. Barnen är vår framtid.

Astrid Sundström Lindström

Astrid Sundström Lindström.  Jobbar sedan 2006 som rektor i Bodens kommun. Intressen samhällsfrågor i vid bemärkelse, levnadsvillkor för barn och äldre. Rättigheter och skyldigheter i det goda samhället. 

Ann-Christine Rutqvist

Ann-Christine Rutqvist , Familj: 3 barn, 6 barnbarn och 2 extra barnYrkeserfarenhet: Biomedicinsk analytiker med jobb i Stockholm, Boden och Sunderbyn.Därefter personalansvarig inom entreprenadbranschen. Numera lärare för nysvenskar.Politisk erfarenhet: Kommun och landstingPolitik områden: Sociala frågor, integration och sjukvård.Politisk vision: att Boden ska utvecklas till staden för alla, service till Harads och Gunnarsbyn.Fritidsintressen: böcker, broderier, musik samt engagemang i föreningslivet.

John Öberg

Mitt namn är John Öberg, jag är 19 år och bor i Sävast.
Jag har förmånen att jobba som lärare. Bodens skolor är enastående verksamheter som utför stordåd dagligen. Skolan står dock inför stora utmaningar. Resurser ska läggas på det som är viktigt och inget är viktigare än barnen, deras drömmar, deras och vår framtid.
En levande kommun kännetecknas av en levande kultur. Mötesplatser där människor får träffas, utbyta erfarenheter eller bara roa sig är det som utgör kärnan i en attraktiv kommun med fungerande integration - oavsett om det är Boden Hockey eller Shakespeare som enar oss.
Som människor har vi har ett ansvar att förvalta och förbättra den värld vi lever i. Jag känner stor samhörighet med vår kommun. Det har varit en bra stad att växa upp i. Men Boden är inte bara en stadskärna. Kommungränserna sträcker sig långt ut på landsbygden. Närhetslivet måste gälla även där!
 Jag ställer upp i kommunvalet för jag bryr mig om Boden och vår gemensamma framtid. Vår skola ska vara trygg och prioriterad, kulturlivet ska vara levande och alla bodensare ska gemensamt forma Boden till en ännu bättre stad att leva i. Rösta på Centerpartiet och mig om du tycker som jag!