Astrid Sundström Lindström

Bild

Astrid Sundström Lindström.  Jobbar sedan 2006 som rektor i Bodens kommun. Intressen samhällsfrågor i vid bemärkelse, levnadsvillkor för barn och äldre. Rättigheter och skyldigheter i det goda samhället.