Boden
Centerpartiet lokalt

Eva-Britt Larsson

Bild

Medlem i centerpartiet sedan 1970. Är i dag  ers. I Kommunalfullmäktige i Boden och ungdoms-kultur och fritidsnämden.Ordförnde i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och AU I Edefors försmling.Centerpartiet verkar för utveckling i HELA  SVEIGE.Människor skall själva bestämma över sina liv, samma möjligheter, ansvar och lika värde.Human invandrings politik.