John Öberg

Bild

Mitt namn är John Öberg, jag är 19 år och bor i Sävast.
Jag har förmånen att jobba som lärare. Bodens skolor är enastående verksamheter som utför stordåd dagligen. Skolan står dock inför stora utmaningar. Resurser ska läggas på det som är viktigt och inget är viktigare än barnen, deras drömmar, deras och vår framtid.
En levande kommun kännetecknas av en levande kultur. Mötesplatser där människor får träffas, utbyta erfarenheter eller bara roa sig är det som utgör kärnan i en attraktiv kommun med fungerande integration - oavsett om det är Boden Hockey eller Shakespeare som enar oss.
Som människor har vi har ett ansvar att förvalta och förbättra den värld vi lever i. Jag känner stor samhörighet med vår kommun. Det har varit en bra stad att växa upp i. Men Boden är inte bara en stadskärna. Kommungränserna sträcker sig långt ut på landsbygden. Närhetslivet måste gälla även där!
 Jag ställer upp i kommunvalet för jag bryr mig om Boden och vår gemensamma framtid. Vår skola ska vara trygg och prioriterad, kulturlivet ska vara levande och alla bodensare ska gemensamt forma Boden till en ännu bättre stad att leva i. Rösta på Centerpartiet och mig om du tycker som jag!