Matilda Lundström

Bild

Ingress

Matilda Lundström, 30 år,3 barn, och bosatt i Södra Bredåker.

Engagerad och nyfiken. Frågor som skolan, allas lika rätt och värde och livet utanför stan klappar hjärtat extra för.