Stefan Lindbäck

Bild

56-årig jord- och skogsbrukare med intresse för näringslivsfrågor, jord och skog. Hundsport och jakt är fritidsintressen.