Bertil Segerlund Nr 5


Kommunfullmäktiges ordförande Bertil Segerlund har nummer 5 på listan. Han är från den lilla byn Kattilasaari som ligger i hjärtat av vår fantastiska kommun. Efter många år inom skolans värld har den humoristiske Segerlund nu ett liv som pensionär. 70 år ung kan han nu ägna sig än mer åt sina fritidsintressen jakt, familjens hundar och naturen som endast finns några steg bort i den vackra byn.
Bertil är också engagerad inom föreningslivet med just skytte och jakt. Att bo på landet och vara ute i naturen har gjort att Bertil talar med eftertänksamhet och medkänsla när han lyfter sina åsikter. Det är verkligen ingen vindflöjel-politiker vi talar om. Bertil står stadigt i sina värderingar och talar för dem med lugn pondus. På frågan varför han en gång i tiden valde att engagera sig och även fortsatt så länge svarar Bertil:
"Jag har under hela mitt liv varit intresserad av samhällsfrågor. Viktigt att som medmänniska ställa upp och jobba för ett tryggt samhälle. Jag vill känna att jag gör något för andra inte bara för mig själv." Det är ord som verkligen beskriver Bertil tycker vi inom Centern i Haparanda, Bertils vilja och fokus på att göra det bra för andra.
För de kommande fyra åren har Segerlund sagt att han ska fortsätta arbeta för att fiberutbyggnaden snabbt skall genomföras i hela kommunen. Han vill påverka att nätoperatörerna också förbättrar mobilnätet, "det ska vara täckning i hela kommunen, att vi får bort de vita fläckarna från kartan".

Vidare vill den engagerade Kattilsaaribon att det ska vara väl underhållna vägar i kommunen, att folk kan flytta till och bo på landet och att jordbruket kan utvecklas. För vår trygghet behöver vi fler aktiva jordbrukare. Byarna ska få utbyggd vägbelysning och det ska vara tätare mellan varje ljuspunkt! Men det ska också vara bra gator i centralorten, de måste få bättre underhåll. Barnen skall ha säkra vägar att färdas på till och från skolan tillägger Segerlund bestämt!

Rösta på Bertil!

Nu kör vi för Haparandas bästa!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.