Bertil Segerlund Nr 4

 

Här lite om mig och vad som jag ser som viktikt. Utdrag ur Facebook

Nummer 4 på vår kommunfullmäktigelista, Bertil Segerlund från den lilla byn Kattilasaari som ligger i hjärtat av vår fantastiska kommun. Efter många år inom skolans värld har den humoristiske Segerlund övergått till att kalla sig pensionär. 66 år ung kan han nu ägna sig än mer åt fritidsintressena jakt, familjens hundar och naturen som endast finns några steg bort i den vackra byn.
Bertil är också engagerad inom föreningslivet med just skytte och jakt. Att bo på landet och vara ute i naturen har gjort att Bertil talar med eftertänksamhet och medkänsla när han lyfter sina åsikter. Det är verkligen ingen vindflöjel-politiker vi talar om. Bertil står stadigt i sina värderingar och talar för dem med lugn pondus. På frågan varför han en gång i tiden valde att engagera sig och även fortsatt så länge svarar Bertil:
"Jag har under hela mitt liv varit intresserad av samhällsfrågor. Viktigt att som medmänniska ställa upp och jobba för ett tryggt samhälle. Jag vill känna att jag gör något för andra inte bara för mig själv." Det är ord som verkligen beskriver Bertil tycker vi inom Centern i Haparanda, Bertils vilja och fokus på att göra det bra för andra.
För de kommande fyra åren har Segerlund sagt att han ska arbeta för att fiberutbyggnaden snabbt skall genomföras i hela kommunen. Han vill påverka att nätoperatörerna också förbättrar mobilnätet, "det ska vara täckning i hela kommunen, att vi får bort de vita fläckarna från kartan".

Vidare vill den engagerade Kattilsaari-bon att det ska vara farbara vägar till byarna året runt, folk kan flytta och bo på landet och jordbruket kan också utvecklas. "Byarna ska få utbyggd vägbelysning och det ska vara tätare mellan varje ljuspunkt! Men det ska också vara bra gator i centralorten, de måste få bättre underhåll". Barnen skall ha säkra vägar att färdas på till och från skolan tillägger Segerlund bestämt!

Nu kör vi Haparanda framåt!