Rolf H Pelli

Rolf H Pelli. #20 på Centerpartiet Haparandas kommunfullmäktigelista.

Gentlemannen från Vuono, Rolf H Pelli, har verkat som revisor under den senaste mandatperioden. Med en applåd som tack har han levererat resultatet till politikerna när revisorerna berättat om sina granskningar.

Att framföra kritik och förslag på förbättringsåtgärder på ett konstruktivt sätt kräver talang. Den vältalige Pelli löser detta galant.

För Centerpartiet är han en värdefull medlem som med tyngd och eftertanke kan visa vägen. Han arbetar för hela kommunens bästa men så klart är det Vuono som ligger närmast hjärtat. En bra gång-och cykelväg till byn vore drömmen.

Med frun Agneta vid sida har Rolf verkat för kommunens bästa under många år. Vill ni rösta på någon som verkligen bryr sig om kommunens ekonomi, att varje krona ska satsas förnuftigt, då är Rolf namnet för dig när du förtidsröstar eller röstar under valdagen 9 september. Ett klokt och säkert val - Rolf H Pelli🍀

Innehåll