Sami Talonen

Pedagogen Sami Talonen är 44 år och bor i Karungi. Han engagerade sig under våren i partiet och ställer nu upp på Centerns lista till kommunfullmäktige.

Sami gillar trädgårdssysslor och att vara ute i naturen. Han är också engagerad inom föreningslivet med Kukkola IF och Friluftsfrämjandet.

Vad gjorde då att Talonen även engagerade sig politiskt? Sami sammanfattar: ”det var missnöjet med insatser inom skola, att verka för bättre vård och att stärka landsbygden”.

Vad tänker du då verka för om du blir vald till kommunfullmäktige?
- Insatser i skolan som leder till bättre studiero och trygghet så att fler uppnår målen.

- OBS-platserna ska tillbaka och akuten ska vara öppen dygnet runt.

- Stödja föreningar för att utveckla aktiviteter i stan och byarna.

- Cykelväg från Haparanda till Korpikylä behövs.

- Kollektivtrafiken måste gå även till landsbygden, även kvällar och helger.

Rösta på #16 Sami Talonen (C) 9 september!

Innehåll

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.