Valle Olsson

Egentligen behöver Salmis-killen Valle ingen presentation, de flesta i Haparanda känner väl igen denne man. Det alla inte vet är att han gillar plättar och ibland klär ut sig till Pettson och gräddar just plättar, världens godaste enligt finsmakarna.

Valle har under många år arbetat för Haparanda kommun med att stötta och hjälpa elever. Valles arbete har utgått från skolan men han har också stöttat utanför. Det viktiga arbetet mellan skolan och hemmet, diskussioner med föräldrar och vårdnads-havare.

Det arbetet Valle och andra gjort och gör är något som Centerpartiet i Haparanda också vill förstärka än mer.

Valle valde under våren att starta eget och arbetar nu med sin expertis även för andra än hemkommunen.

Med många friskvårdspass i ”Valles gympa”, fys.träningar för diverse föreningar och ständig egen träning så är det inte oväntat att Valle predikar mer rörelse för alla i kommunen. Speciellt vill han lyfta fram den fysiska aktivitetens positiva effekter för elevernas inlärning och för det inre lugnet.

Välj #11 på Centerpartiets lista om du vill kryssa Valle!

Innehåll