Kultur och fritid

Ett nytt ledarskap för Haparanda

Ett rikt kultur- och fritidsutbud leder till ett levande samhälle med många möjligheter för männsikor att träffas, lära känna varandra och utveckla nya verksamheter tillsammans. Utan det starka föreningslivet som skapar verksamheter för människor i alla åldrar tynar samhällen långsamt bort.

Därför är det viktigt att det finns goda möjligheter för föreningslivet att bedriva sin verksamhet i alla delar av kommunen för att hela kommunen ska leva och utvecklas. Att det finns lokaler som är tillgängliga även på landsbygden är en viktig del för en levande landsbygd.

Det är dock inte möjligt att erbjuda all verksamhet överallt i kommunen. Att då kunna stötta föräldrar och föreningar att antingen ta barnen till verksamhet eller verksamhet ut till barnen är nödvändigt.

För att nyttja de lokaler som finns ute på landsbygden i form av skolornas idrottshallar mer anser vi att det bör finnas möjlighet att diffrentiera hyrorna mellan centralorten och landsbygden.

För ett levande föreningsliv behövs det aktiva ledare som kan delta och utveckla verksamheten. Tyvärr har många föreningar idag svårt att rekrytera ledare. Därför vill vi satsa på att utveckla en ledarskola för föreningslivet för att öka möjligheterna för föreningarna att rekrytera fler föräldrar att fungera som ledare.

Centerpartiet i Haparandas förslag:

Vårda kulturavet och låt det gå vidare till våra barn och ungdomar

Utveckla kulturverksamheten att vara en brobryggare mellan generationer

Utveckla möjligheterna att erhålla resebidrag för föräldrar som skjutsar sina barn till och från föreningsverksamhet

Inrätta en föreningsservice som hjälper föreningar med ekonomi och administration

Diffrentiera hyran på idrottslokaler mellan stad och landsbygd

Höj ersättningarna till de anläggningar som driftas av föreningarna

Rusta byalokalerna som är den främsta mötesplatsen på landsbygden

Utveckla kulturområdet i Kukkolaforsen till ett världsarv

Utveckla kulturskolans möjligheter att stimulera ungdomar att verka inom musik, sång och dans


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.