Socialomsorg/Vård

Ingress

Alla kommer vi någon gång i livet att behöva omsorg av något slag. Det kan vara när vi blir äldre, drabbas av sjukdom eller mår dåligt av omständigheter vi själva kan ha svårt att ta oss ur.

Att den sociala omsorgen då finns nära och möter oss efter våra specifika behov för stunden är att visa respekt för människan. Genom den sociala omsorgen skapar vi med gemensamma medel den trygghet som kanske saknas för stunden.

Att kunna leva som vanligt så långt in i livet som möjligt har ett värde i sig. Därför är valfrihet viktigt för oss. Den vård och omsorg man får på äldre dar måste ta hänsyn till den enskildes önskemål. Därför vill vi utveckla möjligheterna att kunna bo i trygghetsboenden även i andra delar av kommunen än i centrala stan.

Det pågår en ständig diskussion om vinster i välfärden, att våra gemensamma resurser inte ska hamna i riskkapitalets fickor. Vi anser att den största vinsten är att vården finns nära och tillgänglig och att man får den hjälp man behöver när man behöver den. Närhet och kvalitet är viktigare än verksamhetsform. Det är en trygghetsfråga men också en fråga om Haparandas möjligheter att växa och utvecklas.

Centerpartiet i Haparandas förslag:

Värna valfriheten – inför etableringsrätt i kommunen inom äldreomsorg och vård. Låt de som vill starta verksamhet inom vård och omsorg i kommunen göra det.

Arbeta för att förbättra den psykiska hälsan hos medborgarna

Öka samverkan mellan social omsorg och skola genom att utveckla det förebyggande arbetet mot ohälsa och drogmissbruk

Utveckla barn och ungdomspsykiatrin i Haparanda

Utveckla Trygghetsboenden även i andra delar av kommunen än centrala stan

Öka tillgängligheten för äldre och personer med funktionsvariationer genom att förbättra trafikmiljön

Säkra tillgången på kompetensförsörjning inom vård och omsorg

Utveckla Hälsocentralens verksamhet – återinföra OBS platserna och öppna akuten dygnet runt

Öppna matserveringen på Lunden för de boende

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.