Folkomröstning om skolan

Bild

Den 8 november 2020 hölls en folkomröstning om Luleås skolstruktur

Folkomröstningen var ett så kallat folkinitiativ, som kan väckas om mer än 10 % av de röstberättigade i en kommun kräver det. Kommunfullmäktige måste då ta upp frågan om en folkomröstning ska hållas. Det krävs minst 2/3 majoritet för att neka en folkomröstning. Centerpartiet röstade för att folkomröstningen skulle hållas. Endast Socialdemokraterna och Moderaterna röstade mot. Den 8 november 2020 hölls därför folkomröstningen med följande två alternativ:

Alternativ 1 (enligt folkinitiativet Hela kommunen ska leva och läras förslag):

Avbryt omedelbart nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor. Ta i stället fram en ny utvecklingsplan som utgår från dialog med skolpersonal, barn och föräldrar samt värnar levande byar och stadsdelar. I planen ska de redan genomförda nedläggningarna utvärderas och återställas där det är motiverat och efterfrågat.

Alternativ 2 (S och M:s förslag):

Fortsätt ta ansvar för en jämlik och kvalitativ skola som utgår från Luleå kommuns långsiktiga vision och utvecklingsplan.

Alternativ 1 vann med 91% av rösterna. Alternativ 2 fick 7%.

Centerpartiet har drivit på för att avbryta nedläggningar och sammanslagningar av skolor och förskolor och att ta fram en ny utvecklingsplan, i enlighet med alternativ 1. Det stämmer väl överens med vår närodlade politik, där vi vill fortsätta se skolor och förskolor i varierande storlekar lokaliserade där barnen bor.

Valresultatet visar att vi har ett övertygande stöd för vår politik och vi kommer att fortsätta jobba för att utveckla skolan i Luleå i enlighet med folkomröstningens alternativ 1.

Mer om skolan på vår Youtube-kanal

Nära och bra skolor för Luleå framåt!

Högstadieby nej tack!

Bra skolor i byar och stadsdelar bygger starka barn!

Slutrapporten för Framtidens skola

Vad säger lärarna?

SKL:s studie av skolstorlekens betydelse för skolresultaten

Vägen till skolan

Är skolan viktig för byn?

Vad säger skollagen?

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.