Kvalitet före kronor och ören

Lägg hela avsiktsförklaringen om att tillhanda hållande av kylda maträtter till ordinära och särskilda boenden i Luleå från Öjebyns produktionskök längst ner i en byrålåda, lås och släng nyckeln. Måltiderna är dagens höjdpunkt för många äldre och det är viktigt vad som serveras på tallriken. Maten ska tillagas så nära som möjligt och vara av god kvalité, näringsriktig, se aptitlig ut och den ska dofta gott.

När vi fick veta att regionen inte längre ville leverera maten till de äldre så tyckte Centerpartiet att det var ett bra beslut av kommunstyrelsen i juni 2015 att göra en översyn av kostproduktionen i kommunen. När avsiktsförklaringen i slutet av augusti 2017 lades på bordet fanns inte utredningen med på grund av att den inte var klar än efter drygt två år. Kommunledningen förklarade att utredningen fått en ny inriktning detta utan kommunstyrelsens vetskap. Detta är oacceptabelt.

Centerpartiet säger nej till den avsiktsförklaring som Socialdemokraterna vill driva igenom med utgångspunkt att inrätta en gemensam nämnd mellan Luleå och Piteå för att tillhanda hållande av kylda maträtter till ordinära och särskilda boenden i Luleå från Öjebyns produktionskök. I avsiktsförklaring så är det fokuserat på organisation, samverkan och pris.

Kommunledningen har helt fel fokus! Centerpartiet vill att en öppen extern upphandling ska ske så att lokala aktörer ska få möjlighet att lägga in anbud, det skapar bättre förutsättningar för varm närlagad mat på de tallrikar som serveras till våra äldre.

SWECO- rapporten visar att trenden i många kommuner är att man går från stora produktionskök till mer decentraliserad tillagning av maten så att den ska blir bättre. Nu vill vi att även Luleå kommun ska engagera sig i den mat som serveras i kommunens regi! Vi anser att Luleå ska fungera som en pådrivande kraft i arbetet för ett hållbart samhälle, vid inköp och upphandling ska kommunen ställa krav på och prioritera miljöanpassade varor, tjänster och entreprenader. Vid upphandling av livsmedel ska minst motsvarande krav ställas på livsmedel som ställs på svensk livsmedelsproduktion.

Genom att ta makten över maten i offentlig sektor går det att skapa bättre förutsättningar för närproducerad mat och för bättre matkvalité för de äldre och skolan. Det skulle vara en dubbel vinst. Dels för miljön när grönsaker inte behöver transporteras jorden runt och åka genom landet på lastbilar. Dels för den svenska landsbygden, där vi kan bevara både öppna landskap och jobb. För vi ska kunna realiseras detta måste vi börja på den egna bakgården, genom att servera våra barn och äldre mat med kvalité.

Centerpartiet har drivit på för ökad kunskap om och tydligare fokus på maten i vårt samhälle. Mat i den offentliga sektorn får inte reduceras till att bara handla om kronor och ören. Det är dags att vi gör upp med samhällets dubbelmoral. Det får vara slut på vansinnet att handla av dem som har lägre miljö- och djurskyddskrav än vad vi har i Sverige. Vi måste se till att det serveras bra svensk mat till våra barn och äldre och den ska vara tillagad så nära som möjligt.

Carola Lidén, Centerpartiet