Thomas Söderlund flyttar från Luleå

Vi vill rikta ett stort tack till Thomas Söderlund för det enorma arbete han lagt ner på att lyfta skolfrågorna i Luleå, uppmärksamma de stora bristerna i Framtidens skola och komma med konstruktiva förslag för att göra skolan i Luleå bättre. Thomas är invald på tredje plats på kommunlistan för Centerpartiet i Luleå, och vi hade sett fram emot att få nytta av hans kunskap och engagemang i kommunfullmäktige i höst. Nu har Thomas bestämt sig för att flytta från kommunen i juni, och han kommer därmed inte att vara valbar i Luleå kommun. Vi kommer att göra vårt bästa för att driva Thomas hjärtefrågor vidare. Än en gång, stort tack, Thomas, och lycka till i Kalix!

Centerpartiet i Luleå