Myndigheternas roll i skogsbruket måste ses över

Svensk skogspolitik har hamnat i ett ingenmansland. S och MP har under fyra år bråkat om inriktningen och lämnat fältet fritt för en rättsosäker utveckling som drabbar tusentals skogsägare. Allt mer i skogsdebatten handlar om en urholkad äganderätt och otrygghet – allt mindre om framtidstro och utveckling. Inte heller skogens klimatnytta tas tillvara fullt ut. Så får det inte fortsätta.Vid en valseger kommer vi därför att se över instruktionerna till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna så att myndigheterna måste ta större hänsyn till äganderätten när de fattar beslut. Dessutom så måste ofoget från statens sida att göra produktiv skogsmark till reservat utan att ha finansiering för detta, upphöra. Och för det tredje ska alla beslutade intrångsersättningar betalas ut innan staten beslutar om nya.Statistiken talar sitt tydliga språk. På bara fem år har antalet förelägganden och förbud vid avverkning ökat med nästan 300 procent. Detta visar en attitydförändring från myndigheternas sida kring skogens roll i samhället.Vi vill också lyfta fram den enskilda skogsägaren som redan idag, i många fall, gör långt mer än vad lagen kräver för den biologiska mångfalden, baserat på frivillighet och intresse.Produktionsmålet måste stärkas och tillväxten öka i skogen. Tillgången på råvara är inte tillräcklig och inget tyder på att nuvarande regering kommer att göra något åt det.Klimatarbetet måste stärkas. För att Sverige ska kunna ta steget in i en fossilfri framtid krävs en stark skogsnäring, som vågar fortsätta investera och satsa på forskning och utveckling.Centerpartiet vill också utveckla miljöarbetet i skogen. Istället för regeringens tvång och expropriation vill vi se mer av samarbete och frivillighet. Nya skyddsformer ska utredas som bygger på skogsägares engagemang. Den biologiska mångfalden i skogen kan utvecklas genom att i större utsträckning använda ekologisk kompensation med positiv påverkan på biologisk mångfald.Centerpartiet vill också stärka konkurrenskraften för skogsnäringen. Längre lastbilar på fler vägar måste tillåtas och järnvägsnätet måste förstärkas. Kilometerskatten ska inte införas.Centerpartiet vill skapa en skogspolitik där myndigheterna ses som ett stöd till skogsägaren – inte ett hot. För att lyckas med detta krävs ett maktskifte och ett nytt ledarskap.Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson, CenterpartietPeter Helander, regionalpolitisk talesperson, CenterpartietLinda Ylivainio, riksdagskandidat Norrbotten, CenterpartietNils-Olov Lindfors, regionkandidat Norrbotten, Centerpartiet

Svensk skogspolitik har hamnat i ett ingenmansland. S och MP har under fyra år bråkat om inriktningen och lämnat fältet fritt för en rättsosäker utveckling som drabbar tusentals skogsägare. Allt mer i skogsdebatten handlar om en urholkad äganderätt och otrygghet – allt mindre om framtidstro och utveckling. Inte heller skogens klimatnytta tas tillvara fullt ut. Så får det inte fortsätta.

Vid en valseger kommer vi därför att se över instruktionerna till Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och länsstyrelserna så att myndigheterna måste ta större hänsyn till äganderätten när de fattar beslut. Dessutom så måste ofoget från statens sida att göra produktiv skogsmark till reservat utan att ha finansiering för detta, upphöra. Och för det tredje ska alla beslutade intrångsersättningar betalas ut innan staten beslutar om nya.

Statistiken talar sitt tydliga språk. På bara fem år har antalet förelägganden och förbud vid avverkning ökat med nästan 300 procent. Detta visar en attitydförändring från myndigheternas sida kring skogens roll i samhället.

Vi vill också lyfta fram den enskilda skogsägaren som redan idag, i många fall, gör långt mer än vad lagen kräver för den biologiska mångfalden, baserat på frivillighet och intresse.

Produktionsmålet måste stärkas och tillväxten öka i skogen. Tillgången på råvara är inte tillräcklig och inget tyder på att nuvarande regering kommer att göra något åt det.

 

Klimatarbetet måste stärkas. För att Sverige ska kunna ta steget in i en fossilfri framtid krävs en stark skogsnäring, som vågar fortsätta investera och satsa på forskning och utveckling.Centerpartiet vill också utveckla miljöarbetet i skogen. Istället för regeringens tvång och expropriation vill vi se mer av samarbete och frivillighet. Nya skyddsformer ska utredas som bygger på skogsägares engagemang. Den biologiska mångfalden i skogen kan utvecklas genom att i större utsträckning använda ekologisk kompensation med positiv påverkan på biologisk mångfald.Centerpartiet vill också stärka konkurrenskraften för skogsnäringen. Längre lastbilar på fler vägar måste tillåtas och järnvägsnätet måste förstärkas. Kilometerskatten ska inte införas.Centerpartiet vill skapa en skogspolitik där myndigheterna ses som ett stöd till skogsägaren – inte ett hot. För att lyckas med detta krävs ett maktskifte och ett nytt ledarskap.Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson, CenterpartietPeter Helander, regionalpolitisk talesperson, CenterpartietLinda Ylivainio, riksdagskandidat Norrbotten, CenterpartietNils-Olov Lindfors, regionkandidat Norrbotten, Centerpartiet