Ge Luleå en fritidsgård för seniorer

Kjell Eriksson, kandidat nr 15 på Centerpartiets lista till kommunfullmäktige i Luleå, skriver i Norrbottens-Kuriren:

 

Det var decennier sedan ungdomsfinnarna blommade ut. De flesta har fimpat och gett upp tjuvröken. För övrigt är det bara åren som skiljer. Ambitionerna är ungefär desamma, att komma hemifrån, göra något roligt, fika och träffa folk och bara liksom hänga med kompisarna.

Centern i Luleå anser att det nu är dags för Luleå kommun att prioritera seniorer med ett Allaktivitetshus i centrala stan. Vi tror att detta skulle spara pengar åt kommunen genom aktiva, glada och friska seniorer.

Idag har exempelvis SPF Åkerbäret cirka 1 700 medlemmar och anordnar pubaftnar med jazz eller öppen scen en gång i månaden. Det ryms dock bara ca 50-60 personer på SPF Bergnäset. Mjölkudden har liknande problem med för små lokaler då aktiviteter ordnas. Detsamma gäller PRO-föreningarna. Jag anser att ett Allaktivitetshus ska vara till för ALLA seniorer oavsett vilken pensionärsförening de tillhör.

Ett Allaktivitetshus kan fungera som en mötesplats för äldre där man kan utöva olika aktiviteter såsom spel, motion, musik, dans och konstnärligt skapande. Andra aktiviteter skulle kunna vara afternoon tea, torsdagar med ärtsoppa, lyssna på musik, träffa vänner och alla möjliga aktiviteter för kropp och själ.

Vi anser att Allaktivitetshuset ska ha en kulturprägel, såtillvida att man ska kunna gå till olika rum för olika aktiviteter som slöjd och musik, datoranvändning, målning och skapande i olika former, bridge, utövande av yoga och qi gong, träffar tillsammans med pensionärsföreningar, jul- och midsommarfester, mm. Någon person ska vara värd i lokalerna måndag till fredag, så att de anhöriga som exempelvis vill lämna sina nära och kära medan de utför ärenden på stan kan få hjälp med en kortare avlösning.

Med ett Allaktivitetshus är det bara fredagsdiskot som skulle saknas.

Kjell Eriksson, Centerpartiet i Luleå