Fattas mycket när det gäller landsbygden

Det blir strid om revideringen av översiktsplanen i det övergripande dokumentet Vision Luleå 2050. Flera oppositionspartier, däribland Centerpartiet, röstade för återremiss i kommunstyrelsen.

– Det fattas mycket när det gäller landsbygden, säger Carola Lidén, Centerns gruppledare.

– Vi behöver tillväxt i de mindre byarna också. Det står i planen att landsbygden fortsatt ska utgöra 20 procent av befolkningen i Luleå men hur ska folk kunna bo kvar om servicen försvinner? Planen måste göras tydligare innan beslutet tas, säger Carola Lidén.