Vi fortsätter träffas digitalt

Idag meddelade regeringen att de vill sänka gränsen för allmänna sammankomster till max åtta personer, i ett försök att få stopp på den kraftigt ökande smittspridningen i Sverige. Sedan tidigare gäller Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för Norrbotten.

På grund av den ökande spridningen av covid-19 och de skärpta allmänna råd som Folkhälsomyndigheten utfärdat för Norrbotten för perioden 10 november – 8 december (med möjlig förlängning) kommer Centerpartiet i Luleå att genomföra alla kretsens möten och arrangemang digitalt under denna period. Vi uppmanar också våra förtroendevalda att, så långt möjligt, delta digitalt i de möten som ingår i uppdragen.

Tider för gruppmöten finns i kalendern. Hör av dig till gruppledare Carola Lidén om du vill vara med och inte redan har tillgång till möteslänk.