Kretsstämma 2021

Hushållningssällskapets hus, där Centerpartiet Luleå delar kontor med Centerpartiet Norrbotten sedan maj 2020.

På grund av pandemin hölls årets kretsstämma digitalt via Zoom, uppdelat på två dagar, 21 februari och 14 mars. Linda Modig, Centerpartiets riksdagsledamot från Norrbotten, informerade om rikspolitiken och Carola Lidén, Centerpartiets gruppledare i Luleå kommun, om kommunpolitiken. Stadgeenliga förhandlingar hölls, 2020 summerades och en ny styrelse valdes.

Till ny ordförande för Centerpartiet i Luleå valdes Marianne Aava. Till ledamöter valdes Arne Nykänen, Anne-Lie Ottosson, Robert Pettersson och Johanna Nordblad Sirkka. Som ersättare till styrelsen valdes Ingrid Vesterlund.

Vi tackar avgående ordförande Göran Nygren för hans insatser och önskar den nya styrelsen lycka till!