Strategisk plan och budget 2022-2024

Centerpartiets gruppledare Carola Lidén presenterar vår strategiska plan och budget för 2022-2024 vid budgetfullmäktige 26 oktober 2021.

Samverkan Luleå är Luleås största oppositionella gruppering och består av Centerpartiet, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna. Vi står för ett Luleå där politiskt samarbete ska ses som något som tillför och förbättrar politiken. Vi vill öka förtroendet för politiken i kommunen. Vi står för ett Luleå där transparens och insyn i kommunens nämnder och bolag ska vara ledord. Att som ledning vara lyhörd, ödmjuk och tydlig skall ge en trygghet som behövs i kommunens styrning.

Våra övergripande tankar som vi vill ska genomsyra verksamheterna och bolagen:

  • Se till att skola, vård och omsorg fungerar i hela Luleå. Fokusera på att ge en god och nära välfärd. Stadsdelar och landsbygd ska ha sina mötesplatser med samhällsservice.
  • Lyhördheten mot medborgarna måste öka. Det måste ges utrymme och forum för att kunna dela med sig av åsikter. Med ökad dialog får vi ett bra samtalsklimat mellan politiken och medborgarna.
  • Prioritera näringslivets förutsättningar så att fler företag kommer till Luleå och fler medborgare väljer att starta företag i Luleå. Inte minst är det viktigt att redan befintliga företagare i Luleå får den stöttning de behöver. Det sistnämnda måste uppgraderas väsentligt, inte minst mot bakgrund av att den nuvarande politiska ledningen i Luleå fått klart underkänt av näringslivet i Luleå vid den senaste näringslivsrankingen (260:e plats bland landets 290 kommuner). Vi ska också satsa på kvinnliga företagare, bland annat inom omsorgen. Därför ska kommunen öppna upp för LOV, lagen om valfrihet, under nästa mandatperiod.
  • Vi ska påbörja en realistisk och fungerande strategi för att få en stabil och ökande befolkningstillväxt.
  • Trygghet får inte vara en tabufråga i Luleå längre. Vi måste kunna erkänna att vi har problem och utmaningar med otrygghet. Det kan t.ex. gälla inom omsorgen eller skolan, eller för enskilda när de rör sig utomhus på kvällen. Vi ska jobba aktivt med att öka tryggheten i hela Luleå.
  • Luleå kommun ska bli bättre på miljö och klimatfrågor, men det duger inte med verkningslös signalpolitik. Åtgärder som införs måste också analyseras noga med ett miljö- och klimatbokslut årligen.

Läs budgeten i sin helhet här , 849.6 kB.