Nya ledamöter i nämnder och styrelser

29 oktober höll Centerpartiet Luleå nomineringsstämma. Här är de nyvalda ledamöterna till nämnder och styrelser för mandatperioden 2023-2026.

Kommunstyrelsen: Carola Lidén (ledamot), Arne Nykänen (ersättare)
Barn- och utbildningsnämnden: Arne Nykänen (vice ordförande)
Socialnämnden: Carola Lidén (2:a vice ordförande), Malin Sax (ersättare)
Stadsbyggnadsnämnden: Mikko Timonen (ledamot), Ronald Andersson (ersättare)
Kultur- och fritidsnämnden: Fredrik Sidevärn (ledamot), Fred Nyström (ersättare)
Miljö- och byggnadsnämnden: Anne-Lie Ottosson (ledamot), Fredrik Sidevärn (ersättare)
Överförmyndarnämnden: Helena Lindvall (ledamot)
Valnämnden: Lars Pohjanen (vice ordförande), Kristina Linder (ersättare)
Kommunrevisor: Ove Bucht
Styrelsen för Luleå kommunföretag: Marianne Aava (ledamot)
Styrelsen för Luleå lokaltrafik: Anne-Lie Ottosson (ledamot)
Styrelsen för Luleå energi: Eric Lundvall (ledamot)
Styrelsen för Lulebo: Fredrik Sidevärn (ledamot)
Styrelsen för Luleå hamn: Nils-Olov Lindfors (ledamot)