• / Vår politik
 • / Centerpartiets, Liberalernas, Sjukvårdspartiets och Kristdemokraternas budget 2021-2023

Centerpartiets, Liberalernas, Sjukvårdspartiets och Kristdemokraternas budget 2021-2023

Vi visar med vår gemensamma budget att det går att klara av att värna kärnverksamheterna genom att prioritera dem före annat. Kommunen har en utmaning p.g.a. att Luleå är en stor förlorare i kostnadsutjämningssystemet. Därför är det viktigt att se över organisationen i vår kommun. Vi måste våga röra ”heliga kor” för att värna det som medborgarna i första hand efterfrågar.

Personalen och medborgarna måste få vara en del av denna omställning och den måste göras på ett öppet och tydligt sätt.

Vi har en rad åtgärder vi presenterar i vår budget, här ses en liten sammanfattning:

 • Under 2021 se över om skolorna som lagts ned kan återstarta 2022.
 • Att inrätta en skolkommission – bromsa upp de beslut som redan är tagna kring Framtidens skola där alltifrån skolor, framtida investeringar, strategi för lärarnas ökade status, osv., ses över för att skapa en skolstruktur som blir likvärdig i hela kommunen.
 • Avskaffa 2:e vice ordföranden i nämnder.
 • Minska arvoden för heltidspolitiker med 20% enligt ”Haparandamodellen” för kommunalråd och ordförande i nämnder och styrelser.
 • Kommunstabens funktioner behöver en total genomlysning. Vad bidrar till välfärden och vad gör det inte?
 • Se över vilka arrangemang en kommun ska syssla med och vilka näringslivet och civilsamhället kan göra.
 • Vi behöver hållbara nivåer på våra investeringar.
 • Ett nytt badhus skjuts på framtiden på grund av det ekonomiska läget.
 • Förändra strukturen på våra ”potter” som finns under finansförvaltningen.
 • Införa Klimatbokslut för att få koll på vår klimatpåverkan.
 • 2000tkr till samverkan mellan kulturlivet, förskola och skola.
 • 5000tkr för att på kort sikt öka antalet medborgare genom bl.a. folkbokföringskampanj. Att ta fram en plan för att på lång sikt nå en befolkningsökning på 1000 nya invånare per år.
 • Vi tillför personlig assistans 2500 tkr (2021), 3500 tkr (2022) resp. 4000 tkr (2023).
 • Ytterligare 5000 tkr till BUN och SOC (2021) och (2022).
 • Nytt badhus skjuts på framtiden och beslut om att bygga tas tidigast 2022. Därefter se över den tidigare utredningen som pekade ut en utbyggnad av Pontusbadet som det ekonomiskt bästa alternativet för att klara av framtidens behov.
 • Varje förvaltning/nämnd får självbestämmanderätt huruvida man vill att städ och övrig skötsel skall ske centralt från en förvaltning eller via sin egen.

Klicka här för att läsa budgeten i sin helhet