• / Kalender
  • / Telefonmöte kampanjgrupp

Telefonmöte kampanjgrupp

Kampanjarbetare inbjuds till information

Du som vill bidra i kampanjarbetet inför valet, ombeds att kontakta valombudsman Majvor Sjölund, majvor.sjolund@centerpartiet.se för att få aktuellt telefonnummer samt kod för att kunna delta i mötet.