Nomineringsmöte

Val till styrelser och nämnder

Medlemmar hälsas välkomna till nomineringsmötet där förslag till representanter i styrelser och nämnder fastställs. Separat kallelse skickas till samtliga medlemmar.