Gruppledaren har ordet

Piteå ska vara bra för fler!

Majvor Sjölund, gruppledare

Det går bra för Piteå. Men inte för alla och inte överallt. Sera väntar fortfarande på en hyreslägenhet i Lillpite. Föräldrar och barn i Infjärden väntar fortfarande på permanenta förskole- och skollösningar i stället för de tillfälliga modullösningar som nu verkar ha bitit sig fast efter skolnedläggelserna. Mahmoud väntar fortfarande på sitt första jobb för att få bidra med sina kunskaper och för stoltheten att få försörja sig själv.

Företag och medborgare utanför tätorterna, saknar fortfarande fiberanslutning i hög grad. Norrfjärdenborna, som förlorat mycket av sin service, saknar gång- och cykelväg för att ta sig till stan. Boende i Alterdalen känner sig svikna av kommunen, detsamma gäller Rosviksborna som blivit utlämnade åt sig själva. I Hemmingsmark har byborna av egen kraft tagit över kommunens roll i stor utsträckning. Det gäller förskola, skola, vägar och fritidssysselsättning.

Detta är bara några av de exempel som finns på att det råder en klyvning i kommunen. Mellan de som har och de som inte har. Känslan av att inte räknas, att inte bli hörd eller respekterad kan få allvarliga konsekvenser för tilliten till det demokratiska systemet. Demokrati kräver att majoriteten även tar ett ansvar för minoriteten, dvs de som inte i kraft av sin storlek, kan göra sin röst hörd. I annat fall, öppnas dörrarna för odemokratiska krafter.

Centerpartiet verkar ständigt för att bryta den obalans som råder, därför att människor far illa. Inte för att man skadas fysiskt, men för att känslan av att vara en andra klassens medborgare, skadar. Oavsett om det gäller en kolerbo som år efter år tvingas fortsätta köra på urusla vägar, eller om det gäller en patient som får vänta vecka efter vecka på rätt vård, så brister någonting inom en.

Tyvärr har S-M-Vp-majoriteten valt att inte lyssna, eller åtminstone att inte stödja våra förslag. Det är nyttigt att ibland titta i backspegeln men Centerpartiet ser nu endast en väg och det är Framåt!

Vi vill tillsammans med medborgarna arbeta för att göra ett bra Piteå bättre. För fler. Och i fler områden. Jag är övertygad om att vi med rätt beslut i politiken, kan förbättra villkoren så att hela kommunen kan växa. Med respekt och hörsamhet mot minoriteter, fatta så väl avvägda beslut som möjligt för att få till en bra helhet.

Centerpartiet har förslag för ökat självbestämmande för den enskilde, för ökade möjligheter att bo och leva där man vill, för förbättrad integration och för ett gott liv ända in på ålderns höst. Återkommer av utrymmesskäl i nytt inlägg om det. Den 9 september avgör väljarna vem som får förtroendet att leda i Piteå. Vilken väg väljer du? Centerpartiet väljer att gå Framåt!


Text

Relaterade blogginlägg