motion om jämställt försörjningsstöd

Vi vill att det utbetalas lika till båda parter i ett hushåll

Piteå kommun har sedan gammalt rutinmässigt utbetalat försörjningsstöd till mannen i familjen. Flera kommuner har börjat frångå detta, då den andra parten i förhållandet löper en risk att hamna i ekonomisk utsatthet. Ekonomin är ett kraftfyllt verktyg för den som vill kontrollera sin partner.

En kartläggning är initierad av Socialdepartementet, men vi i Centerpartiet tycker att man behöver vara tydligare i frågan och Centerpartiet på riksnivå har därför föreslagit en förändrad lagstiftning för att råda bot på denna ojämlikhet.

I väntan på lagstiftning, finns det inget som hindrar att Piteå kommun tar samma beslut som flera andra kommuner (bl a Tingsryd) redan beslutat om, att försörjningsstödet delas lika och betalas ut till båda parterna i ett gemensamt hushåll.

Därför föreslår vi att:

Piteå kommun snarast verkar för att försörjningsstödet delas lika och betalas ut till båda parter i ett gemensamt hushåll

Relaterade nyheter