byaturné med fina väljarmöten

Småföretagens betydelse för integration

Centerpartiets byaturné rullar vidare och palten går åt som smör i solsken. Igår träffade vi bl a Clas Johansson, som framgårnsrikt driver företaget Listspecialisten i Arnemark tillsammans med sin bror. Han berättade om hur de anställt först en, sedan två eritreaner som fått lära sig jobbet på jobbet och även haft en tredje som vikarie och sina positiva erfarenheter av det.