Anton Nilsson

Personbild


Kandidat nr 7 till kommunfullmäktige

Jag är 29 år och småbarnsförälder, boende på Norra Pitholm.

Jag jobbar idag som polis och om jag blir invald i kommunfullmäktige så kommer jag att verka för att Piteå kommun ska vara en trygg kommun att växa upp i.

Jag kommer bland annat jobba för att kommunen ska anställa fältsekreterare som ska jobba uppsökande gentemot unga på glid och för att det ska finnas en fritidsgård som en trygg plats med vuxna förebilder.

Det är idag alldeles för många unga som hamnar i drogmissbruk och utanförskap och jag vill att Piteå kommun ska göra mer.

Text