Britt-Louise Nyman

Personbild


Kandidat nr 5 till kommunfullmäktige

Jag är 61 år, egen företagare inom besöksnäring/turism, natur- & kulturvägledning och bosatt i Jävre.

Tidigare jobbat som fritidspedagog och lärare sv/so 1-7.

Är aktiv inom byacentrumgrupp i Jävre och engagerad i piteUnika ekonomiska förening.

Jag vill verka för landsbygdsutveckling och skapa förutsättningar för att leva, bo ochverka i vår bygd. Jag har ett särskilt fokus på besöksnäring/turism, folkhälsa och rörligt friluftsliv.

Att kunna göra egna val vad gäller skola, barnomsorg och boende är en viktig fråga för mig, men också den gröna näringen, lokalproducerat, och hållbar utveckling.


Text