Britta Lysholm

Personbild


Kandidat nr 12 till kommunfullmäktige

Jag är 66 år, bosatt i Svensbyn och numera pensionär.

Prioritera utvecklingen av landsbygden eftersom den fått stå tillbaka i många år!

Miljöfrågorna ständigt i fokus.

Kommunens innevånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i allt som berör dem från val av förskola till utförande av omsorg på ålderns höst