Erik Lundström

Personbild


Kandidat nr 9 till kommunfullmäktige

Jag är 47 år, arbetar som studierektor och är bosatt på Djupviken

Text