Gunnel Jonsson

Personbild


Kandidat nr 18 till kommunfullmäktige

 

Jag är 66 år, bor i Lakafors och är pensionär.

 Jag är intresserad av äldre- och handikappfrågor. Därför vill jag vara med och påverka i dessa frågor.

Text