Majvor Sjölund

Personbild


Kandidat nr 1 till kommunfullmäktige och nr 4 till regionfullmäktige

Jag är 57 år, gruppledare för Centerpartiet i Piteå och bor i Koler. Vid sidan av politiken, driver jag också ett företag.

Med god insyn i hur kommunens pengar fördelats under de 35 år jag bott på landsbygden, så vill jag se ett nytt ledarskap i Piteå. Ett ledarskap som vill utveckla hela kommunen - inte avveckla.

Jag vill arbeta för ett Piteå med en modern landsbygd och en levande stadskärna. För utveckling och företagande behövs fiber i hela kommunen, farbara vägar och närhet till förskola och skola. Vi måste även få igång byggandet av lägenheter på landsbygden.

Staden ska bli grönare, stadskärnan mer attraktiv och levande. Gör det enklare och säkrare att cykla, gå eller ta bussen så blir det mer plats för människorna att umgås på. Utveckla Norrstrandsområdet så att fler kan och vill njuta av stadens gröna pärla.

Jag vill arbeta för att öka medborgarnas inflytande och verka för en vardag där människor får bestämma mer själva.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.