Marika Risberg

Personbild


Nr 2 till kommunfullmäktige och nr 6 till riksdagen

Jag är 46 år, arbetar som fastighetsförvaltare och är bosatt i Hemmingsmark. Jag är intresserad av landsbygds- och tillväxtfrågor och att HELA kommunen ska vara en del av Piteås utveckling framåt.

Jag vill verka för att tillvarata intressen för de delar av kommunen som idag inte känner att de är en del av utvecklingen. För att Piteå ska fortsätta framåt så måste hela kommunen vara med på tåget.

Vi behöver gå från ord till handling för att utveckla en modern landsbygd och levande stad.

Text