Kandidat 1 - Nils-Olov Lindfors

Nils-Olov Lindfors

Ort: Sunderbyn
Ålder: 72
Yrkestitel: Bergsingenjör/metallurg/jordbrukare
Beskrivning: Regionråd med ansvar för regional utveckling

Fokus – Regional utveckling, grön omställning, Norrbotten i ett nationellt och internationellt sammanhang
Hjärtefrågor; Samhällsutveckling, miljöfrågor, livsmedelsförsörjning och samhällelig servicenivå

Vill säkra att den påbörjade gröna omställningen fullföljs och gagnar hela länet. Förstärka resurser för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik. Stärka självförsörjningsgraden för livsmedelsförsörjning via blå och gröna näringarna. Införandet av regionala naturresursavgifter. Delar av de värden som skapas vid exploatering av naturresurser skall återföras lokalt/regionalt.

-----------------------
Jag är född i byn Moskosel i Norrbottens inland. Sedan unga år har jag insett att vi Norrbottningar har blivit illa behandlade av systemet vilket lett till en kraftig utflyttning. Detta har sedan väckt mitt intresse för politiken och Centerpartiet ligger då mig närmast.
Utbildad Bergsingenjör på Kungliga Tekniska Högskolan
I mitt "tidigare" liv jobbat med forskning och utveckling inom området metallurgi och då väldigt mycket med internationella projekt. Är tidigare klassad som High Level Consultant i Världsbanken och FN i området metallurgi. Klassad som nyckelperson för amerikanskt näringsliv inom området produktion av vätgas.
Norrbotten står nu inför en fantastisk utveckling och då det mesta knutet till den gröna omställningen. Timingen är då fantastisk med den bakgrund som jag innehar.
Min politiska karriär började i Luleå Kommun där jag tidigare suttit som ledamot i Tekniska Nämnden, Stadsbyggnadsnämnd och Kommunfullmäktige. Är nu min andra period i Region/Landsting.

Kandidat 2 -Birgitta Johansson Huuva

Birgitta Johansson Huuva är tvåa på vår regionlista.

Ort: Svensbyn
Ålder: 66
Yrkestitel: läkare, psykiater, konsult
Beskrivning:
Pitebo – från Svensbyn, Gift, barn, barnbarn och hund

Fokus: Hälso- och sjukvård, samverkan inom och mellan vårdnivåer.

Hjärtefrågor: Hälsofrämjande, jämställdhet, samverkan
Vill minska den psykiska ohälsa och risk för självmord med samverkan i vårt län och bidra till ökade insatser oavsett ålder vid funktionsnedsättning som påverkar vardagen.

----------------------------------------------
Brinner för att förstärka samhällets möjligheter att stödja individer med funktionsvariation eller sjukdom till så hög funktion som möjligt och motverka faktorer som kan skapa ohälsa eller hinder för delaktighet och ett gott liv.
Samverkan och samarbete med individer och mellan aktörer är nödvändigt för att få önskvärd effekt. Där kan mina mångåriga erfarenheter bli värdefulla inslag.

Kandidat 3 - Caroline Svensson

Caroline Svensson

Ort: Älvsbyn
Ålder: 35
Yrkestitel: Specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård
Beskrivning: Man och två barn

Fokus Hälso- och sjukvård
Hjärtefrågor: unga och utsatta i samhället och arbetsmiljö

Vill stå för nya idéer, andra tankesätt och slåss för de som behöver det, för att vi tillsammans i HELA regionen ska kunna utveckla och leva vidare här i vårt vackra län.

---------------------------------


Jag brinner för de unga och utsatta i samhället. Jag vill att alla ska kunna få känna en känsla av sammanhang. Jag tycker att det finns mycket nytt att utforska och våga ta nya vägar, inte minst gällande den personalpolitik som finns.
Jag är en person som säger det jag tycker, har svårt för att vara tyst. Jag är en engagerad person som sprutar idéer. Jag tycker inte det alltid ska sparas ur en kris, utan varför inte satsa för att komma ur den.
Om jag väljs in kommer jag stå för nya idéer, andra tankesätt, slåss för de som behöver det, allt för att vi tillsammans i HELA regionen ska kunna utveckla och leva vidare här i vår vackra region.

Kandidat 4 - Majvor Sjölund

Majvor Sjölund,Koler, 61 år, Egenföretagare och lokalpolitiker

Jag kandiderar till regionfullmäktige i Norrbotten och har plats nummer fyra på valsedeln. Jag gör det därför att jag vill att fler norrbottningar ska få ha en fast läkarkontakt. Då behöver vi jobba mer med arbetsmiljön för att personalen ska få en arbetssituation som gör det möjligt att kombinera arbetet i sjukvården med resten av livet.

Digitala lösningar kan förbättra vården, särskilt för oss som bor långt från hälsocentraler och sjukhus. Jag vill att vi tar vara på digitaliseringens möjligheter och utvecklar fler e-tjänster så att patienterna erbjuds ett friare liv, trots kroniska sjukdomar.

I den nyindustrialisering som nu sker i Norrbotten, är viktigt att se till att hela länet få utvecklas och tas i bruk när det gäller regional utveckling. Vi behöver jobba mer med jämställdhet för att fler kvinnor ska finna vårt län attraktivt och spännande.

Jag är företagare och har politiska uppdrag i Piteå där jag är gruppledare för Centerpartiet.

Kandidat 5 - Birgitta Stålnacke

Birgitta Stålnacke

Ort: Kiruna
Ålder: 74
Yrkestitel: Leg sjuksköterska

Beskrivning: Kirunabo
Fokus: Hälso- och sjukvård
Hjärtefrågor: jämlikhet, jämställdhet och mångfald
Kvinnors hälsa, mödra- och förlossningsvård
Vill att det ska vara tryggt att vara gravid och föda barn och att vården ska stärkas med fler möjligheter till akutinsatser runt om i länet

--------------------------------

Då ledorden är jämlikhet, mångfald, och jämställdhet så tycker jag att en representant från Malmfälten passar bra. Vid förra valet var de övervägande män på valsedeln till Regionen, och en sak jag också noterade var att det var flest kandidater från kusten. Nu är det dags för förändring! Jag är väl insatt i sjukvårdsfrågor, Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1969, och har arbetat i Kiruna och Sunderbyn inom intensivvården samt på Akutmottagning .

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.