BUDGETSEGRAR FÖr CENTERPARTIET

Budgetsegrar för Centerpartiet

Tidigare i november röstade riksdagen igenom utgiftsramarna för budgeten 2021. Det betydde att flera budgetframgångar som Centerpartiet förhandlat fram nu är fastslagna.

Budgetframgångarna återfinns på flera områden, som vård, landsbygd och företag, men också arbetsmarknad, miljö och klimat samt pandemistöd.

Här listas några av budgetsegrarna.

 • Skatten för företag som gör investeringar att sänkas.
 • Arbetsgivaravgifterna för alla mellan 19 och 23 år att sänkas.
 • Reformen Intensivåret bli verklighet. Reformen syftar till skapa bättre förutsättningar för nyanlända att snabbt komma ut i jobb.
 • Krisstöd till företag förlängs. Det innebär att möjlighet till stöd för korttidspermittering, omställningsstöd, stöd till enskilda firmor, anstånd med skatteinbetalningar och lättnader i a-kassan för företagare förlängs.
 • Totalt 30 nya miljarder satsat på kommuner och regioner. 20 av de nya miljarderna är ett tillskott på 20 miljarder i form av generella statsbidrag och satsningar på vården och äldreomsorgen 2021. 10 miljarder är ytterligare krisstöd för att täcka under de extraordinära omständigheter som råder i landet.
 • 500 miljoner kronor extra att satsas på förlossningsvård under 2021. Totalt landar satsningen på 1,5 miljarder kronor under 2021.
 • Ytterligare 300 miljoner till det viktiga arbetet med fast läkarkontakt och till primärvården. Dessutom förstärks arbetet med att bekämpa psykisk ohälsa och att skapa fler vägar till vårdyrken.
 • Ett tillskott på 20 miljarder i form av generella statsbidrag och satsningar på vården och äldreomsorgen 2021.
 • 500 miljoner kronor satsas på krisstöd, samtalsstöd och traumastöd för vård- och omsorgspersonal runtom i landet, som sliter hårt under pågående pandemi.
 • 4,3 miljarder kommer att satsas på ett särskilt landsbygdsprogram över två år. Det handlar bland annat om upprustning av vägar och utbyggnad av bredband.
 • 225 miljoner satsas på en levande landsbygd med förbättrade möjligheter landsbygdsföretagande och distansutbildning, samt en starkare och mer hållbar besöksnäring.
 • Ett nytt miljöteknikpaket som innebär 9,7 miljarder i gröna satsningar kommer att genomföras.

Relaterade nyheter