Vad är viktigt för C i Norrbotten?

Bild


FRAMTIDSLANDET
NORRBOTTEN

En politik som för Norrbotten och Sverige framåt kräver beslut och insatser på alla
nivåer, från kommunala nämnder till EU-parlamentet. Det gäller villkoren för de lokala
skolorna, äldreboenden, företagen och föreningarna. Det handlar om att en god vård och
omsorg ska finnas tillgänglig oavsett var du bor. Vi fortsätter vårt arbete med att bygga
ihop Norrbotten och Sverige med en utvecklad infrastruktur för hela regionen och hela
landet. Vi behöver säkerställa trygghet från våld och övergrepp i alla delar av landet,
även i Norrbotten. Dessa frågor driver vi utifrån lokala och regionala förutsättningar på
landsbygd, i mindre orter och i städerna.
Sverige är fullt av nyanser och variation vilket gör Sverige rikt och spännande. Mer likvärdiga förutsättningar är nödvändiga, men ska inte betyda likformighet. Mångfald skapar
bättre utveckling än enfald. Detta har vi i Centerpartiet alltid förstått och arbetat för. Vi
är ett parti för alla delar av Norrbotten och Sverige.
För att bygga landet än starkare så vill vi ha en grön tråd i det politiska arbetet. En röst
på Centerpartiet i det lokala valet får större genomslag om Centerpartiet även står
starkt regionalt och nationellt. Låt oss tillsammans bygga ett starkare Norrbotten och
Sverige genom en röst på Centerpartiet i valet den 11 september

Läs hela vårt valprogram Framtidslandet Norrbotten här , 1 MB.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.