Motion om porrfilter i skolan

Tolv år. Det är genomsnittsåldern för när barn första gången kommer i kontakt med pornografiskt material på nätet. Det betyder att hälften av alla är under tolv!

Den pornografi som idag finns på nätet, är dels lättillgänglig, dels sprider den ofta en bild av att våld och förnedring mot kvinnor är det normala. Allt detta finns ett klick bort på barns datorer, och många kan nå det under skoltid...

Enligt en rapport från Skolverket saknar mer än hälften av landets skolor filter mot pornografi. Vuxenvärlden måste ta sitt ansvar och värna om barns rätt att inte exponeras för pornografi. Det borde vara självklart att åtminstone skolan ska vara fri från porr.

Initiativ för att begränsa barns åtkomst till porr står redan högt på många länders agenda. Under 2017 har den norska regeringen beslutat att tillsätta en tvärvetenskaplig kommitté med uppdrag att ta fram förslag för hur barn och ungas tillgång till pornografi kan begränsas. Den feministiska regeringen borde också våga lyfta frågan om filter på skolornas datorer. Istället röstade en majoritet i riksdagen emot ett sådant förslag från centerpartiet, tidigare i år. Det hindrar inte att Degerfors kommun går före, om ett porrfilter inte redan finns. Det rimmar illa att barn riskerar att exponeras för pornografi i skolan, när skolan samtidigt har ett ansvar enligt skollagen att arbeta förebyggande mot våld och kränkningar.Centerpartiet föreslår:

Att Degerfors kommun inför porrfilter på samtliga datorer inom förskola/skola.

Birgitta Höijer
Centerpartiet Degerfors