Bifall till motion om rökfri kommun

Solveig Eriksson  fick i fullmäktige bifall för sin motion om en rökfri kommun.

På fullmäktiges senaste möte beslutades därmed att ge kommundirektören i uppdrag att införa en policy för rökfri arbetsplats, samt föreslå rökförbud på lekplatser och andra lämpliga platser.

Solveigh Eriksson:
 - Jag är oerhört stolt och glad att ha nått hit, efter mycket kämpande med detta!
 

Vidare hade både Centerpartiet och Vänstern drivit frågan om rökfria lekplatser specifikt. Sedan tidigare har hälften av kommunens lekplatser haft rökförbud. Nu tas steget fullt ut och rökförbud införs på samtliga lekplatser.

Solveig Eriksson arbetar också för rökfria fastigheter. Men fullmäktige har inte bestämmanderätt över Hallbo, som är en bostadsstiftelse.
 - Jag kommer fortsätta uppvakta fastighetsägarna, säger Solveig.