Sök fakta hos dina M-företrädare

Gösta Hedlund svarar signaturen "Moderatväljare"

I NA lördag den 12 januari uttrycker du din förvåning över det svar som jag lämnade angående tidigare insändare från Jimmy Olsson SD. Du påstår att jag försöker vilseleda genom att jag framför konkreta fakta. När blev fakta vilseledande? Ditt inlägg förefaller syfta i första hand på kommunstyrelsen och inte drift- och servicenämnden som jag avsåg i mitt inlägg. Jag råder dig att kontakta partiföreträdare för Moderaterna om du vill ha ytterligare fakta i frågan.
Du efterfrågar vad vi drivit för frågor i Alliansgruppen under den gångna mandatperioden. NA har vid flera tillfällen publicerat utförliga artiklar om våra motioner, interpellationer med mera till kommunfullmäktige, samt vad gäller drift och servicenämnden, våra förslag till verksamhetsbudget med mera, det förvånar mig att du ej observerat detta. Att här redogöra för vad vi gjort under den gångna mandatperioden finns ej utrymme för. Jag råder dig att gå in på kommunens hemsida och under fliken Kommun & politik/ Möten, handlingar & protokoll/Drift & servicenämnden/protokoll DOS 181121 § 136, så går det att läsa vad vårt senaste förslag till verksamhetsbudget innehåller.
Du skriver: ”Hade Alliansen valt att genomföra valtekniskt samarbete, skulle det självklart skett med Allianspolitik och deras budget”. Hur har du i så fall insikt i det? SD saknar kommunalt handlingsprogram och delar ansvaret för S-budgeten i både kommunfullmäktige och drift- & servicenämnden. Med bakgrund av hur du formulerar dig nu och i tidigare insändare där din besvikelse uttrycks över att Alliansen ej valt samarbete, så blir min bild att du är en SD-sympatisör som spökskriver under signaturen ”Moderatväljare”. Jag fortsätter gärna debatten här under förutsättning att signaturen ”Moderatväljare” träder fram med namn, i annat fall är debatten i frågan avslutad för min del.Gösta Hedlund Centerpartiet
Andre v. ordf. drift- och servicenämnden