Vad vill S i Hallsberg göra med skolmaten?

Att skriva några rader om en god kvalité och ett hållbart samhälle i en budgettext är lätt. Men att skapa utrymme i budgeten för att genomföra det är svårare.

Kommunens målsättning för skolmaten är god kvalité, 50 procent ekologiska råvaror samt svenska närproducerade livsmedel till del. Dessa mål har flera partier enats om. Målen kan i nuläget inte uppfyllas av den producerande enheten inom kommunen därför att pengar saknas. Man får använda livsmedel av lägre kvalité, maträtter drygas ut med allt färre ingredienser. Ekologiska råvaror är dyrare och målet på 50 procent nås inte på långa vägar. Att köpa ekologiska råvaror är något som S inte alls är intresserade av. Mål och resurser hänger i dag inte ihop. Det vill säga det är lätt att sätta mål, men sedan saknas ambitioner att genomföra dessa.

Kommunstyrelsen bör öka budgetramen för skolmåltider. Bildningsnämndens budget för måltider verkar inte räcka till trots en budgetpost på flera miljoner kronor avsedd för oförutsedda kostnader. Där har man avstått från att använda dessa pengar till ökade livsmedelspriser och inköp av ekologiska råvaror.

Kostnader för inköp av mat har stigit både på grund av upphandling men också sommarens torka. Den S-ledda minoriteten bör tänka om. Det håller inte att spara in på barnens framtid vad gäller måltider och bruk av gifter i maten.


Lotta Öhlund (MP)
Andreas Tranderyd (MP)
Gösta Hedlund (C)
Gert Öhlin (L)
Calin McQuillan (M)