Tolkverksamhet viktig för integrationen

Alla talar om språkets betydelse för en bra integration och möjligheten att växa in i det svenska samhället. Det är naturligtvis svårt och går olika fort för invandrare och flyktingar att lära sig svenska språket beroende på ålder, tidigare språkkunskaper etcetera.

En avgörande insats för en bra anpassning är att den som inte förstår svenska tillräckligt bra får professionell tolkhjälp. Det är ju den offentliga personen som vill förmedla ett budskap (sjukvårdspersonal, tjänstepersoner på AF med flera institutioner) som har ansvaret att kalla in tolk. Ansvaret ligger alltså på läkaren eller den tjänstepersonen att förvissa sig om att budskapet blir förstått och att det kan föras en relevant dialog. Detta medverkar till bättre kunskap om sjukvård, arbetsförmedling, försäkringskassan och andra institutioner och underlättar för en bättre integration.
DET ÄR viktigt med professionella tolkar. Barn och andra anhöriga ska inte användas i tolkarbetet. Det finns en risk att barn och anhöriga skruvar på budskapet så att det passar mottagaren och även åt andra hållet också när man svarar eller frågar. En professionell tolk ska inte på något sätt lägga in personliga värderingar utan bara tolka samtalet korrekt i båda riktningarna. Därför är det viktigt med tolkförmedlingar som använder utbildade och helst auktoriserade tolkar. Det är en förmån att Region Örebro Län ligger långt framme i kunskap och tillgång på utbildade tolkar när det gäller tolkförmedling.
TYVÄRR VILL en del politiskt (senast nu Moderaterna) att tolkhjälp ska maximeras till två år. Jag tror inte det är vägen. Naturligtvis ska vi sträva efter att de som kommit till Sverige lär sig svenska så fort som möjligt. Då behövs bättre och effektivare utbildning i SFI med mera. Det är möjligt att det ibland behöver vara större tryck på en del personer om vikten att lära sig språket för att kunna anpassa sig till svenska samhället. Då får man lösa det med den individen. Jag tror de flesta vill lära sig svenska och kunna komma in i vårt samhälle så fort som möjligt.
En del klarar sig utan tolk på kortare tid än två år och en del behöver längre tid. Oavsett tid ska de som behöver det få hjälp med professionella tolkar.


Anders Lycketeg
Kretsordförande Hallsberg